Muayenehane - Ekip

Bir jinekologun görevi nedir?

Kadının doktoruyuz. Her yaşta kız ve kadınlara bakıyoruz.
Özellikle

  • sizi kanserden korunma çerçevesinde,
  • sizi ve partnerinizi gebelik ve loğusalık döneminde,
  • doğum kontrol sırasında,
  • hormonlar, beslenme, hayat tarzı, seyahat tıbbı, aşılar ve hastalıkların önlenmesi konusundaki tüm sorularda,
  • sizi ve partnerinizi çocuk istediğinizde hizmetlerimizi sunuyoruz.

Danışmanlık, muayene ve tedavi sırasında özel olarak eğitim almış kadın meslektaşlarımızdan oluşan başarılı bir ekip bizi destekliyor.

Muayenehanemizde mahremiyet.

Tüm meslektaşlarımız ve özellikle de jinekolog olarak ben mahremiyetinizi sağlamakla yükümlüyüz.
Bu da tüm hasta verilerinin gizli tutulacağı ve hastanın dışında hiç kimsenin meslektaşlarımdan veya benden bilgi alamayacağı anlamına gelmektedir. Bu özellikle akrabaların (anne veya kız, eş, erkek ve kız arkadaş) veya sağlık sigortaların talebinde bile geçerlidir. Bu durumlarda yalnızca ilgili hastaya danıştıktan ve hastanın yazılı onayı alındıktan sonra bilgi verilmektedir.

Jinekologlarımız:

Dr. Madeleine Haas, Jinekolog
Sonja Große, Jinekolog